Webmaster

W roku 1999 i 2000 napisałem trzy teksty dla pisma online „Webmaster„, którego redaktorem naczelnym był Paweł Wimmer. Pismo nie utrzymało się długo na rynku, a w roku 2005 jego archiwalia zupełnie zniknęły z sieci. Nawet Web Archive nie udostępnia kompletnego repozytorium, dlatego zdecydowałem się tutaj opublikować moje artykuły przygotowane wówczas dla „WebMastera” (za zgodą P. Wimmera).

Scroll to Top
%d bloggers like this: